معلوم الحال دوشنبه 5 آذر 1397 11:44 ب.ظ نظرات ()
برگشت گفت: هر وقت به این نتیجه رسدی که هممون عین هم نستیم حق داری پیام بدی، در غیر این صورت بیخیال

برای من همه‌تون عین همید .. عجیب !!!
هیچ وقت درکتون نکردم. 


حق با استاد محمدی بود ...
همین!