من همیشه هستم
تا آخرش
من همون علی کوچولوی قصه‌هام
آخر همه قصه‌ها من می مونم و حوضم!