توی اتوبوس بودم و آشفته. راننده رو 2:30 گرفته بودن بخاطر تخلف یه نفر دیگه روی ماشین و عدم توجه این آقا به ایست پلیس. فکرش رو بکنید. بهمون ایست دادن. این آقا هم گازش رو گرفت و رفت چون توجیهش این بود که سرباز تابلوی ایست دستش نبوده!
60 کیلومتر جلوتر توی ایستگاه راهنمایی رانندگی بعدی ما رو گرفتن و مجبورمون کردن که برگردیم پاسگاه قبل بخاطر تخلفی که داشتیم :|
60 کیلومتر برگشتیم . اونجا مشخص شده که راننده این ماشین 5/23 بدون گواهینامه و ثبت ساعت در سیستم پلیس ماشین رو راه انداخته و توی جاده ها جولون میداده. برای همین هم پلیس دنبال خوابوندن ماشین بوده. راننده اول که دیشب دفترچه و مدارکش رو گرفته بودن. راننده دومم داشتن دفترچشو از دستش در میاوردن که بعد 2 ساعت عجز و التماس راضی شدن مدارک و  بیمه ماشین رو نگه دارن تا راننده متخلف و صاحب ماشین خودشون رو به پلیس معرفی کنن. بعدش اجازه دادن ما بریم.
گوشیم داغوووووووون و از همون اول مسیر که از خونه زدم بیرون خاموش شده بود. هی میزدم چاور بانک و هیچی شارژ نمیشد :/
بالاخره بعد 5 ساعت تو شارژ بودن 23% شارژ شد و یه لحظه گوشی رو روشن کردم. دیدم استاد بهم پیام داده:
"سلام. داوران نظرشون را عوض کردند و مقاله ما پذیرش گرفت"

داشتم بال در میاوردم
فقط یه ای کار میلنگید. من بعد رد مقالم پول شرکت در همایش به عنوان شرکت کننده عادی رو واریز کردم (اینترنتی وجه ها واریز مشن) و فیشم تایید شده. دیگه نمیتونم پول واریز کنم. باید فردا زنگ بزنم دفتر همایش ببینم چه میشه کرد.

پ. ن.: مردیت جان، شبنم خانوم، خانم آسمان و بهاردخت عزیز مرسی که به یادم بودین :)