معلوم الحال یکشنبه 24 تیر 1397 06:59 ب.ظ نظرات ()
کاشف به عمل اومده که آقای دکتر بلد نبودن نمره وارد کنن و نمرات رو اشتباهی وارد کردن!
تا اینجای کار رو اگه بگیم هیچی. بازم من میفتم! چرا؟
نمیدونم :(

فعالیت کلاسی (از 4؛ منظور از فعالیت ارایه بوده! * کسانی که فرصت ارائه نداشتن باید دو تا پروژه تحویل میدادن): 1 
پروژه (از 4؛ تحویل مقاله نقد ادبی): 1

مشکلی که وجود داره اینه که خیلیا بهش تحویل ندادن و شدن 2 و 3 و 4 و 4 و 4 !!!!
و من؟

موندم که اعتراض کنم تا حقم رو بگیرم؟ یا بگم گور باباش و باز یه ترم دیگه برم برای چند واحد مختصر!