معلوم الحال چهارشنبه 2 خرداد 1397 09:00 ق.ظ نظرات ()

چه حالی می کنم وقتی
پر از آشوب و بیدادی
به ویران کردنم بنشین
چقدر ای عشق، خردادی

«ناصر ندیمی»