معلوم الحال دوشنبه 18 دی 1396 07:55 ب.ظ نظرات ()
فکر میکنم دارم تاوان حرفایی که به مجید زدم رو پس میدم. 
خدایا غلط کردم