معلوم الحال پنجشنبه 14 دی 1396 10:19 ب.ظ نظرات ()
از قلت وقت بر لبم جان آید
زین عمر چه سود غیر خسران آید؟
تا حال شود خوش و شرایط همه جمع
یا برق رود، یا که مهمان آید