:-(

برای مادربزرگم دعا کنید. 

+ لعنت به خبرگرفتنای آخر شب :-( حالا چطور درس فردا رو بخونم؟