معلوم الحال چهارشنبه 26 مهر 1396 05:54 ب.ظ نظرات ()
اولی که چند روزه اومده. کلی حرف دارم که دربارش بزنم. حیف که دست و دلم به نوشتن نمیره. 
محمدم همین الان رسید. ١٧:٣٠ :)) 
دوست دارم بغلشون کنم و گریه کنم. زار بزنم. کی گفته مردا نباید گریه کنن؟ :(