معلوم الحال پنجشنبه 26 مرداد 1396 10:35 ق.ظ نظرات ()
+هستی؟

- بله
-سلام

+هیچی میخاستم بیینم تویی یا نه
+سلام

... 

+ازت ناراحتم

-چرا؟


+ب این زودیا هم یادم نمیره
+ب خاطر بیشعوری

-کدومش؟

+من نمیخام دیگه باهات دوست باشم
+خیلیا رو شناختم
+تو و ****** 
+ببین سر شعور نداشتن نیس
+كلا احساسات مشترك با ادما نداری
+ولی فهمیدم
+كلا دوستا مفت گرونن
+همشون

+الان من از همه شاكیم
+كلا از همه بدم میاد امشب
+البته از تو  دیشبم بدم میومد
+شب خوش

- [سکوت می کنم]

+معلوم
+معلوم

-بله

+من امشب كلا عصبیم
+امشب كلا بدبینم

+ببین
+نمیشه گفت مقصر تویی
+ولی منطبق نیستی با افراد
+هم خوبه هم بد
+این كه مثل همه نیستی خوبه
+ولی این كه متفاوتی دلیل نمیشه خوب باشی

-خودم میدونم چقد مزخرفم

+چیزی ك هست مثل همه بودن بده
+خوبی چون مهربونی
+بدی چون بیشعوری

...

+گفتم مهربونی
+ولی بیشعور
+مهربونی خوبه
+بیشعوری بده

-مثل دوستی خاله خرسه

+نه
+نگفتمم ك خری
+درونی سازی شده واست خری
+تو اتفاقا برعكسه خاله خرسه، مفیدی، سود میرسونی

-عسل میدم؟شیر میدم؟

+بیانت مشكل داره
+ولی خب نمیشه خوبیاتم زیر سوال برد
+خیلی با جنبه ای
+مهربونم هستی
+بامعرفتم هستی
+فقط بی ادبی
+كه اونم از خیلیا با ادبتری
+یكم محترمانه رفتار كنی عالی میشه

-ینی چند؟

+١٩
+تف تو معرفتی كه عطار بگوید