منوی اصلی
گاه نوشته هاى یک دانشجوى زبان
معلوم الحال
 مترجمی زبان انگلیسی 


منابع پیشنهادی مطالعاتی برای آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد:

  General English  

...

...

...


  اصول و مبانی نظری ترجمه  

  Introducing translation studies (Jeremy Munday-Routledge)

فرهنگ توصیفی اصطلاحات و مطالعات ترجمه - نویسنده شاتلورت وکاوی؛ مترجم: فرخزاد، تجدیدی، بلوری - نشر یلدا قلم

 Translation: an advanced resource boo (Part A) - Hatim & Jeremy Munday - Routledge

 A textbook of translation - Peter Newmark - Prentice Hall

اصول و مبانی نظری ترجمه - سیدعلی میرعمادی - انتشارات سمت

مجموعه مقالات دو هم اندیشی ترجمه شناسی - فرحزاد - نشر یلدا قلم

دانلود The study of language (4th ed.) - George Yule


  واژه شناسی  

مبانی صرف - ویدا شقاقی - انتشارات سمت

ساخت زبان فارسی - آزیتا افراشی - انتشارات سمت

ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز - ایران کلباسی - انتشارات سمت

واژه شناسی - غلامرضا تجویدی - انتشارات سمت

 

  زبانشناسی  

دانلود  The study of language (4th ed.) - George Yule

  An introduction to language - Victoria Fromkin et al.

  M.A. Linguistics tests collection & lessons - پوران پژوهش


  بررسی مقابله ای ساخت جمله ها  

بررسی مقابله ای ساختمه جمله ها + کتاب پرسش و پاسخ - ضیاء حسینی - انتشارات رهنما

Contrastive analysis & Error analysis - M. H. Kehavarz - انتشارات رهنما

 

  مهارت ترجمه  

بررسی ترجمه متون ادبی و اسلامی ۲  «بوستان و گلستان» - سلار منافی اناری - انتشارات سمت

بررسی ترجمه انگلیسی متون اسلامی ۱ - سالار منافی اناری - انتشارات پژوهش

ترجمه متون ادبی - علی خزایی فر - انتشارات سمت

درآمدی بر اصول و روش ترجمه - کاظم لطفی پور ساعدی - مرکز نشر دانشگاهی

اصول و روش ترجمه - حسین ملانظر - انتشارات سمت

نگارش و ویرایش - ابوالحسن سمیعی - انتشارات سمت

غلط ننویسیم - ابوالحسن سمیعی - مرکز نشر دانشگاهی  تست  

آزمون های عمومی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد زبان انگلیسی به تفکیک سال - حمیدرضا خدایاری - نشر پردازش

آزمون های کارشناسی سراسری و آزاد زبان انگلیسی (به تفکیک موضوع: لغات و درک مطلب+گرامر) - مهرداد امیری ، طبیبی - انتشارات پوران پژوهش

آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و آزاد مترجمی زبان انگلیسی (پاسخ تشریحی ۸۵-۸۰) - صالحیُ عباسیان معبود

آزمون های عمومی کارشناسی ارشد سراسری زبان انگلیسی (به تفکیک سال ۸۳-۷۵) - منصور فهیم - انتشارات رهنما

زبان تخصصی مترجمی زبان انگلیسی - مهرداد امیری -  پوران پژوهش

 


   هماهنگی و تهیه محتوا: فیلیپورمیرزا کوچک زاده

Daneshjoyezaban@gmail.com