منوی اصلی
گاه نوشته هاى یک دانشجوى زبان
معلوم الحال
 صفحه ویژه علاقمندان زبان انگلیسی 

[ این صفحه به صورت آزمایشی ایجاد شده و محتوای آن بروزرسانی خواهد شد ]


از اونجایی که سنگ بزرگ نشانه نزدنه برای تهیه محتوای این صفحه نیاز به زمان داریم. آپلود فایل ها و تهیه مطالب مناسب و خلاصه زمان گیر هستش، بنابراین امیدواریم که عذرخواهی ما رو بابت تاخیر پیش اومده پذیرا باشید!


  کتاب    Speaking    Listening    Reading    Writing    IELTS    TOEFL    MSRT  
  (Ministry of Science, Research, and Technology)    MHLE  
  (Ministry of Health Language Exam)    EPT  
  (English Proficiency Test)  


   هماهنگی و تهیه محتوا: فیلیپورمیرزا کوچک زاده

Daneshjoyezaban@gmail.com